Näin käsittelemme henkilötietojasi

Käsittelemme henkilötietojasi noudattaen voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä ja EU:n tietosuoja-asetusta. Käytämme henkilötietojasi vain ennalta kertomiimme käyttötarkoituksiin ja käsittelemme henkilötietojasi yksityisyyttäsi vaarantamatta. Käsittelemme henkilötietojasi vain siinä laajuudessa kuin se on käsittelyn kannalta tarpeellista. Varmistamme henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuuden sekä henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.

Koko henkilöstö on sitoutunut noudattamaan Validia Kuntoutuksen tietosuojaohjeistusta ja käsittelemään henkilötietojasi annettujen ohjeiden mukaisesti. Validia Kuntoutuksessa on eri tietojärjestelmiä, joissa henkilötietoja käsitellään ja säilytetään. Henkilötietojasi käsittelevät ainoastaan henkilöt, joiden tehtäviin tietojesi käsittely kuuluu. Sähköisiin henkilötietojärjestelmiin on salasanoin suojatut henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Käyttäjätunnuksiin on määritelty työtehtävien mukaiset oikeudet käsitellä henkilötietoja.

Käytämme luotettavia palveluntarjoajia käsittelyn tukena muun muassa tietojärjestelmien ylläpito- ja kehitystehtävissä, palveluiden tuottamisessa sekä erilaisissa tutkimus- ja kehitystehtävissä. Tietojen käsittelyn lainmukaisuus taataan asiantuntijoiden ja Validia Kuntoutuksen välisillä sopimuksilla ja käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Tarkemmat tiedot löytyvät toimialakohtaisista tietosuojaselosteista, joissa kerrotaan mitä tietoja keräämme ja mikä on tietojen käyttötarkoitus:

  • Potilastietojärjestelmä
  • Markkinointi (sidosryhmä ja asiakasrekisteri)

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Tämän jälkeen henkilötiedot joko poistetaan tai anonymisoidaan.

Millaisia oikeuksia sinulla on

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus saada pääsy tietoihisi. Myös Henkilötietolain nojalla sinulla on oikeus tietää, onko rekisterissä sinua koskevia tietoja, ja jos niitä on, oikeus tarkastaa ne. Tarkastusoikeus on henkilökohtainen.

Mikäli haluat tarkastaa potilastietosi pyytämällä ne kopioina, täytä Henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö tai laadi pyyntö vapaamuotoisesti. Lähetä allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteeseen: Validia Kuntoutus, tietosuojavastaava, PL 103, 00251 Helsinki.

Voit käyttää tarkastusoikeuttasi myös esim. poliklinikkakäyntisi yhteydessä tai ollessasi kuntoutusjaksolla. Toimita allekirjoitettu Henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö tai vapaamuotoinen pyyntö henkilö- ja yhteystietoineen Validia Kuntoutuksen tietosuojavastaavalle. Merkitse pyyntöön, että haluat tarkastaa tietosi paikan päällä. Sinulle voidaan varata maksuton käynti potilastietosi tarkastamiseen terveydenhuollon ammattihenkilön läsnä ollessa.

Tarkastusoikeus voidaan evätä vain erityisestä syystä, ja kielteisestä päätöksestä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus, jossa kerrotaan kieltäytymisen syy.

Sinulla on Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain mukaan myös oikeus saada kirjallisesta pyynnöstä tieto siitä, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu sinua koskevia tietoja ja mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste. Mikäli et ole yksilöinyt ajankohtaa, teemme selvityksen takautuvasti enintään kahden vuoden ajalta. Mikäli haluat tätä vanhempia tietoja, pitää siihen olla erityinen syy.

Mikäli haluat tarkastaa lokitietosi, täytä Potilasrekisterin käyttölokitietojen tarkistuspyyntö. Lähetä allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteeseen: Validia Kuntoutus, tietosuojavastaava, PL 103, 00251 Helsinki.

Oikeus tiedon oikaisemiseen ja poistamiseen

Sinulla ei ole oikeutta vaatia kaikkia potilastietojasi poistettavaksi; koska rekisterinpito perustuu lakiin. Sinulla on kuitenkin oikeus vaatia sellaisen tiedon poistamista, jonka terveydenhuollon ammattihenkilö katsoo käyttötarkoituksen kannalta turhaksi tai virheelliseksi. 

Mikäli potilasrekisterissä on sinun mielestäsi virheellinen tieto tai käyttötarkoitussidonnaisuuden kannalta turha tieto, täytä Virheen oikaisuvaatimus-lomake ja lähetä se allekirjoitettuna osoitteeseen: Validia Kuntoutus, tietosuojavastaava, PL 103, 00251 Helsinki.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla ei ole oikeutta vaatia meitä siirtämään tietojasi järjestelmästä toiseen järjestelmään, koska rekisterinpito perustuu lakiin.

Tästä dokumetista löydät rekisteriselosteemme markkinointiin ja asiakasviestintään kuten uutiskirjeeseen.

 

 

Etkö löytänyt etsimääsi?
Ota yhteyttä

09 777 071

Haluan että minuun otetaan yhteyttä

Täytä yhteydenottolomake